Vítej, váž(e)ný zájemce

Cohousing – spolubydlení v zeleni na Martincově mlýně v Pozlovicích

Nejen díky koronavirovému šílenství hledá řada lidí alternativu k bydlení ve
městě a krysímu závodu o přežití v korporátní ekonomice. Proto jsme se i my
rozhodli vytvořit místo pro život podle našich představ – v zeleni, v souladu
s přírodou, ve společnosti podobně žijících lidí.

Cohousing* zastřešuje jedním slovem kompletní vizi projektu Martincova mlýna v Pozlovicích. Martincův mlýn je průkopníkem cohousingu v ČR a může být inspirací pro další zájemce. V tomto textu se dozvíte, jak konkrétně bude cohousing fungovat nedaleko Luhačovic.

*Pojem Cohousing je podrobněji vysvětlený na webu ZDE , s jehož autorkou spolupracujeme.

PROČ to děláme?

Chceme umožnit lidem stejné krevní skupiny bydlení uprostřed zeleně ve společnosti jim podobných, aby mohli žít společně, šťastně, smysluplně a nezávisle podle svých představ. Cílem je vytvořit skupinu lidí, kteří budou ochotní a schopní spolu bydlet podle pravidla – moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních. Postupně zde mohou vzniknout rozšířené rodiny viz https://rozsirenarodina.cz/

CO už máme ? 

Máme ve vlastnictví Martincův mlýn, což je stavba ubytovacího zařízení, kterou momentálně rekonstruujeme. V létě 2023 by měl zahrnovat celkem 30 jednotek s koupelnou a balkonem:

  • 9 pokojů 20 m2 bez kuchyně pro ubytování a coliving
  • 3 apartmány 30 m 2  s kuchyní – pro ubytování a coliving 
  • 7 bytů 1+kk s kuchyní o ploše 23 až 35 m2
  • 11 bytů 2+kk o ploše 40 až 50 m2

Dále budou pro společné užívání (cohousing) a podnikání:

  • dva velké sály cca 70 m2 (jídelna/klubovna/coworking a konferenční sál/herna/dílna), 
  • klubovna/sdílený obývací prostor 45 m2 pro coliving v podkroví, 
  • kuchyň 50 m2 s kompletním zázemím (chladicí boxy, sklady, přípravna, rampa)
  • okolo mlýna 8300 m2 pro parkování, zahrádky, hřiště a výběh pro děti. 
  • přilehlých 7 ha půdy a dalších 12 ha pastvin pro zemědělskou činnost 

JAK to chceme udělat?

Dokončení bytů a nastěhování plánujeme na zimu 2022/2023.  Již fungující tým projektantů a stavařů provede rekonstrukci, která je již naplánovaná, projekty jsou ve finální fázi a pracujeme na stavebním povolení k rekonstrukci – rozšíření 3.NP, vybudování 4.NP v nové střeše, zateplení, výměnu oken, kotelny atd. Rekonstrukce stávajících koupelen a vnitřních prostor už probíhá, hlavní díl práce začne na jaře po vydání stavebního povolení. 

V létě 2022 přijmeme do Bytového družstva Martincův mlýn další členy. Budou to první zájemci o bydlení na mlýně – třeba právě Vy.

Od zimy 2022 chceme pořádat v konferenčním sále jednodenní setkávání a sdílení zkušeností nejen s bydlením – např. kurzy finanční gramotnosti, sebelásky, asertivity, jógy, vaření, zdravého životního stylu, pěstitelských a chovatelských dovedností atd. Po dokončení rekonstrukce rozšíříme vzdělávací akce o víkendové a týdenní pobyty s ubytováním.

Těm nejodhodlanějším umožníme bydlet na mlýně a z nich pak postupně vznikne komunita/rozšířená rodina. Vše, co na mlýně máme, umožní spolubydlení a využívání společných prostor i okolí v mnohem širším měřítku než umožňuje známý typ spolubydlení (coliving) v bytě/domě. Počet obyvatel bude 28 až 40 trvale bydlících a 15 až 40 návštěvníků

JAK to bude fungovat ?

Základem jsou lidé a jejich dobrovolná a aktivní spolupráce. K tomu využijeme již založené Bytové družstvo Martincův mlýn, které bude mít jasná pravidla. Všechny byty budou družstevní, družstvo je bude pronajímat a starat se o správu celého objektu a okolí. Družstevníky budou vedle budoucích obyvatel také investoři, kteří vloží peníze do rekonstrukce a budou mít výnos srovnatelný s podobnou investicí (3 až 4% ročně). Hřejivý pocit vlastnictví nebude mít nikdo právě proto, abychom nedopadli jako Vlastníci (viz stejnojmenný film). 

Družstvo na členské schůzi rozhoduje rozumnou většinou, vybírá si nové členy, mění a přizpůsobuje fungování domu měnící se situaci, nastavuje pravidla a loučí se s těmi, kteří pravidla porušují nebo svých chováním neprospívají většině.

KDO a KOLIK zaplatí ?

Rekonstrukci zaplatíme z vlastních a bankovních zdrojů – družstvo si půjčí peníze na rekonstrukci bytů v bance během jara 2022. Zbytek peněz přinesou členové jako členské vklady a investoři od jara do zimy 2022.

Členové a obyvatelé mají tyto možnosti účasti v projektu :

– nájem v bytě jiného člena nebo investora – stačí mu dvouměsíční kauce a nájem dle tabulky

– vklad do družstva (BD) a splátky ve výši nájmu z tabulky – po 30 letech bude mít byt splacený

– úhrada celé hodnoty bytu a bydlení pro sebe/příbuzné – platí pouze energie dle tabulky 

– investice – zaplatí celou cenu bytu a dostává nájemné dle tabulky (výnos 4 % ročně) 

Všechny byty a pokoje mají vlastní koupelnu s WC a sprchou a balkon.
Pokoje mají společný obývací pokoj 45 m2 s krbem, kuchyní a jídelnou – coliving.

Všechny členy a nájemce schvaluje členská schůze, při porušování stanov a dohodnutých pravidel může členská schůze nájem/členství ukončit – člen dostane svůj dosud splacený vklad. 

Obyvatelé jednotek absolvují zkušební dobu (3 až 6 měsíců) jako čekatelé,  abychom zjistili, jak se shodují jejich potřeby a představy o spolubydlení a tím, co bude na mlýně možné. 

Budou mít standardní nájemní smlouvu s družstvem, evidenční list, aby si mohli vyřídit příspěvek na nájemné jako v jiném bytě. 

Pokud bude všechno fungovat podle očekávání jak jejich, tak ostatních, prodlouží jim družstvo nájemní smlouvu na další období. Postupně tak naplníme mlýn stálými obyvateli, kteří budou rozvíjet svoje aktivity od spolubydlení, společné péče o děti, přes drobnou výrobu, pěstitelskou a chovatelskou činnost až k podnikání typu pořádání vzdělávacích aktivit v sálech, chráněné dílny a agroturistiky, zaměřené na ekologii a zdravý životní styl.

Co všechno vybudujeme, bude záležet v pouze na aktivitě lidí, kteří budou ve mlýně bydlet

CO můžete očekávat ? 

Kromě komfortního bydlení v nových bytech budou k dispozici tyto společné prostory a aktivity:

– společné vaření  – máme k dispozici velkou kuchyň (50 m2) s veškerým zázemím – chladicí box, sklady ve sklepě, místnost pro přípravu vypěstované zeleniny, místnost pro regeneraci přivezeného jídla (na větší akce a pro ty, co nevaří), rampu pro zásobování

– společná prádelna, sušárna, mandlovna – v bytech jsou sice přívody pro pračky, ale bude také možnost nechat si vyprat či provádět domácí práce společně v této prádelně

– společná jídelna/klubovna/knihovna/čítárna/kinosál/coworkingový prostor o ploše 73 m2 s krbem, minikavárnou ve 2. NP – pro stálé obyvatele 

– společný sál pro vzdělávací akce, dětská herna/prostor pro hlídání/dětskou skupinu, s kavárnou a terasou v 1.NP s WC pro návštěvníky 

– hlídání dětí – nadkritické množství dětí podobného věku se zabaví samo, stačí jen zajistit pořádek, zábavu, jídlo, pití jedním hlídačem, případně zřídíme dětskou skupinu

– alternativní vzdělávání a výchova dětí – zájmové kroužky nejen pro děti obyvatel, pobyty pro děti z města, dílny – školy řemesel

sdílená doprava – dětí do školy, obyvatel do přilehlých měst (Luhačovice, Uherský Brod, Zlín), rozvážení balíků, jídla v okolí

– společné bydlení s aktivními seniory, kteří si „adoptují“ víc dětí, než jejich potomci kdy stačili zplodit – může vzniknou rozšířená rodina viz https://rozsirenarodina.cz/

– společné podnikání – pořádání vzdělávacích aktivit v sálech, pěstitelská a chovatelská činnost na pozemcích, chráněné dílny, agroturistika, zaměřená na ekologii a zdravý životní styl, šíření cohousingového modelu bydlení formou franšízingu 

– sdílení věcí, které se používají občas – hračky, spotřebiče (průmyslový vysavač, zavařovací hrnec, sekačka na trávu atd. ) kočárky, kola, oblečení, auto … Sdílení už dávno funguje např. v Holandsku, je to je otázka změny životního stylu a zodpovědnosti k tomu, co je sdíleno.

– energetická nezávislost – fotovoltaika, baterie, vytápění peletami s akumulací nám umožní snížit náklady na vytápění a provoz domu a překlenout případné výpadky sítě.

– možnost mikrofinancování projektů díky možnostem družstva

Komunita je v mé představě společenství lidí, založené na vzájemné důvěře – taková rozšířená rodina, ve které se běžně děje to, co dnes většině lidí chybí – pomoc s dětmi, sdílení a půjčování životních potřeb, sdílení starostí a radostí (kluby maminek, které dnes fungují jen online), jistota střechy nad hlavou. Společné bydlení má pevná pravidla, daná Stanovami bytového družstva. Jejich porušování řeší členská schůze, která může v krajních případech  člena vyloučit, aniž by nastaly právní tahanice, opírající se o vlastnická práva a nevymahatelnost práva.  

CO musíte udělat v případě zájmu? 

Vyplňte následující dotazník na tomto odkazu a my vám budeme obratem kontaktovat.